สัญญาจองห้องเช่า

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้และกดปุ่ม “ยืนยันการจอง” เมื่อตรวจสอบเนื้อหาถูกต้องแล้ว กรุณากด “กดส่ง”

  ชื่อโครงการ
  วันที่ต้องการย้ายเข้า
  ที่จอดรถยนต์,ที่จอดรถมอไซต์ ใช้ที่จอดรถยนต์ใช้ที่จอดรถมอไซต์ไม่ใช้
  ออฟชั่นเสริม อินเตอร์เน็ตทีวีญี่ปุ่นวอชเล็ทเครื่องกรองน้ำเครื่องทำน้ำอ่อนบริการขนย้ายเพิ่มกุญแจ
  กุญแจเข้าห้องหรือคีย์การ์ด จะให้ตามจำนวนผู้เข้าพักอาศัย (กรณีพักอาศัยคนเดียวจะได้รับกุญแจ 1 ชุด) ถ้าผู้พักอาศัยต้องการกุญแจเพิ่มอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น (บางคอนโดอาจจะขอเพิ่มไม่ได้)
  ผู้จองเช่า
  ชื่อ-สกุล(จำเป็น) ชื่อ-สกุล:
  Full Name:
  ชื่อเล่น:
  หมายเลขบัตรประชาชน(จำเป็น)
  โปรดแนบเอกสารเพื่อระบุตัวตน(ไม่เกิน5MB/ไฟล์)
  หน้าบัตรประชาชน:
  คำนำหน้า
  วัน/เดือน/ปี เกิด(จำเป็น)
  ที่อยู่ปัจจุบัน(จำเป็น)
  เบอร์ติดต่อ(จำเป็น) เบอร์บ้าน:
  เบอร์มือถือ:
  ที่อยู่อีเมล(จำเป็น)
  LINE ID
  สัญชาติ
  กรณีติดต่อฉุกเฉิน(จำเป็น) เบอร์มือถือ:
  ชื่อจริง:
  ความสัมพันธ์:
  ที่อยู่:
  ประเภทที่พักอาศัพปัจจุบัน ประเภทที่พักอาศัพปัจจุบัน:
  จำนวนปี:
  ที่ทำงาน / โรงเรียน
  ชื่อ ที่ทำงาน / โรงเรียน
  ที่อยู่
  หมายเลขโทรศัพท์
  แผนก / ตำแหน่ง
  จำนวนปีที่ทำงาน
  รายได้ต่อปี
  ผู้พักอาศัย
  ผู้พักอาศัยที่ 1 ชื่อ-สกุล :Full Name :ชื่อเล่น :วันเดือนปีเกิด :คำนำหน้า :
  ความสัมพันธ์ :เลขบัตรประชาชน :
  โปรดแนบเอกสารเพื่อระบุตัวตน(ไม่เกิน5MB/ไฟล์)
  หน้าบัตรประชาชน:
  ผู้พักอาศัยที่ 2 ชื่อ-สกุล :Full Name :ชื่อเล่น :วันเดือนปีเกิด :คำนำหน้า :
  ความสัมพันธ์ :เลขบัตรประชาชน :
  โปรดแนบเอกสารเพื่อระบุตัวตน(ไม่เกิน5MB/ไฟล์)
  หน้าบัตรประชาชน:
  ผู้พักอาศัยที่ 3 ชื่อ-สกุล :Full Name :ชื่อเล่น :วันเดือนปีเกิด :คำนำหน้า :
  ความสัมพันธ์ :เลขบัตรประชาชน :
  โปรดแนบเอกสารเพื่อระบุตัวตน(ไม่เกิน5MB/ไฟล์)
  หน้าบัตรประชาชน:
  ผู้พักอาศัยที่ 4 ชื่อ-สกุล :Full Name :ชื่อเล่น :วันเดือนปีเกิด :คำนำหน้า :
  ความสัมพันธ์ :เลขบัตรประชาชน :
  โปรดแนบเอกสารเพื่อระบุตัวตน(ไม่เกิน5MB/ไฟล์)
  หน้าบัตรประชาชน:
  หมายเหตุ
  1. การจองห้องเช่าจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินจองเรียบร้อยแล้วเท่านั้น (ปกติ จ่าย 2 เดือนของค่าเช่า)
  2. เงินจองจะกลายเป็นเงินมัดจำ (เมื่อเซ็นสัญญาเช่า)
  3. จากข้อมูลการจองห้องเช่า ทางบริษัทอาจจะมีการตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับสถานที่ทำงานหรือโรงเรียนของท่าน
  4. ทางบริษัทสามารถปฏิเสทการจองห้องได้ หากพบเนื้อหาอันเป็นเท็จ
  5. หากเกิดกรณีตามข้อ 4. ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินจอง
  6. หากผู้จองยกเลิกการจอง ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินจอง
  ฉันกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและได้อ่านหมายเหตุด้านบนเข้าใจแล้ว จึงขอจองห้องนี้
  รายละเอียดที่กรอกด้านบนถูกต้องและครบถ้วนดีแล้ว
  ใช่ ฉันต้องการจองห้องนี้