ดำเนินการโดย

BANGNA HOUSING บริการงานโดย BANGKOK MANAGEMENT SERVICE CO..LTD.

ชื่อบริษัท บริษัท บางกอก เมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
BANGKOK MANAGEMENT SERVICE CO..LTD.
ผู้บริหารระดับสูง ประธานฝ่ายบริหาร       :   นายโนบุยุกิ ทะมุระ
CEO                          :   Mr.Nobuyuki Tamura
ประธานฝ่ายปฎิบัติการ  :   นายปฐมพงษ์ ชูขันธ์
COO                          :  Mr.Pathompong Chookhan
ที่อยู่บริษัท 7/1 อาคารโอ๊คส์ ห้อง ซี3 ชั้น 3 ซอยอุดมสุข46 ถนนสุขุมวิท103  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เบอร์โทร 02-077-5151
URL http://www.bangkok-ms.co.th/th
เวลาทำงาน 9:00-18:00
วันหยุด หยุดทุกวันพุธ วันหยุดนักขัตฤกษ์ สงกรานต์ และ ปีใหม่
จดทะเบียนบริษัท กรกฎาคม 2560
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
จำนวนพนักงาน คนไทย 4 คน , คนญี่ปุ่น 1 คน
(กันยายน 2560)
เนื้อหาธุรกิจ ธุรกิจนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจตกแต่งภายใน
ธุรกิจบริการด้านไอที
ธุรกิจบริการ Website
บริการงานด้านอสังหาริมทรัพย์ในแบรนด์ BANGNA HOUSING
เว็บไซต์ BANGNA HOUSING
URL: https://bangnahousing.com/th
ธนาคารที่ติดต่อ ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกสิกรไทย
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-60120-42-1

เข้าถึงแผนที่

PAGE TOP