ประกาศ

วันหยุดประจำเดือนเมษายน

ขอบคุณที่ไว้วางใจ บางนา เฮาส์ซิ่ง ตลอดมา
วันหยุดของเดือนเมษายนมีดังนี้

-วันพุธ ที่ 4 เมษายน

-วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน

-วันพุธ ที่ 11 เมษายน

-วันศุกร์ ที่ 13 – 15 เมษายน (สงกรานต์)

-วันพุธ ที่ 18 เมษายน

-วันพุธ ที่ 25 เมษายน

PAGE TOP