สัญญาจองห้องเช่า

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้และกดปุ่ม “ยืนยันการจอง” เมื่อตรวจสอบเนื้อหาถูกต้องแล้ว กรุณากด “กดส่ง”

ชื่อโครงการ
วันที่ต้องการย้ายเข้า
ที่จอดรถยนต์,ที่จอดรถมอไซต์ ใช้ที่จอดรถยนต์ใช้ที่จอดรถมอไซต์ไม่ใช้
ออฟชั่นเสริม ต้องการติดตั้งอินเตอร์เน็ตต้องการทีวีญี่ปุ่นฝารองนั่งอัตโนมัติบริการขนย้ายของ
ผู้จองเช่า
ชื่อ-สกุล(จำเป็น) ชื่อ-สกุล:
Full Name:
ชื่อเล่น:
หมายเลขบัตรประชาชน(จำเป็น)
โปรดแนบเอกสารเพื่อระบุตัวตน(ไม่เกิน5MB/ไฟล์)
หน้าบัตรประชาชน:
คำนำหน้า
วัน/เดือน/ปี เกิด(จำเป็น)
ที่อยู่ปัจจุบัน(จำเป็น)
เบอร์ติดต่อ(จำเป็น) เบอร์บ้าน:
เบอร์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล(จำเป็น)
LINE ID
สัญชาติ
กรณีติดต่อฉุกเฉิน(จำเป็น) เบอร์มือถือ:
ชื่อจริง:
ความสัมพันธ์:
ที่อยู่:
ประเภทที่พักอาศัพปัจจุบัน ประเภทที่พักอาศัพปัจจุบัน:
จำนวนปี:
ที่ทำงาน / โรงเรียน
ชื่อ ที่ทำงาน / โรงเรียน
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
แผนก / ตำแหน่ง
จำนวนปีที่ทำงาน
รายได้ต่อปี
ผู้พักอาศัย
ผู้พักอาศัยที่ 1 ชื่อ-สกุล :Full Name :ชื่อเล่น :วันเดือนปีเกิด :คำนำหน้า :
ความสัมพันธ์เลขบัตรประชาชน
โปรดแนบเอกสารเพื่อระบุตัวตน(ไม่เกิน5MB/ไฟล์)
หน้าบัตรประชาชน:
ผู้พักอาศัยที่ 2 ชื่อ-สกุล :Full Name :ชื่อเล่น :วันเดือนปีเกิด :คำนำหน้า :
ความสัมพันธ์เลขบัตรประชาชน
โปรดแนบเอกสารเพื่อระบุตัวตน(ไม่เกิน5MB/ไฟล์)
หน้าบัตรประชาชน:
ผู้พักอาศัยที่ 3 ชื่อ-สกุล :Full Name :ชื่อเล่น :วันเดือนปีเกิด :คำนำหน้า :
ความสัมพันธ์เลขบัตรประชาชน
โปรดแนบเอกสารเพื่อระบุตัวตน(ไม่เกิน5MB/ไฟล์)
หน้าบัตรประชาชน:
ผู้พักอาศัยที่ 4 ชื่อ-สกุล :Full Name :ชื่อเล่น :วันเดือนปีเกิด :คำนำหน้า :
ความสัมพันธ์เลขบัตรประชาชน
โปรดแนบเอกสารเพื่อระบุตัวตน(ไม่เกิน5MB/ไฟล์)
หน้าบัตรประชาชน:
หมายเหตุ
1. การจองห้องเช่าจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินจองเรียบร้อยแล้วเท่านั้น (ปกติ จ่าย 2 เดือนของค่าเช่า)
2. เงินจองจะกล่ายเป็นเงินมัดจำ (เมื่อเซ็นสัญญาเช่า)
3. จากข้อมูลการจองห้องเช่า ทางบริษัทอาจจะมีการตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับสถานที่ทำงานหรือโรงเรียนของท่าน
4. ทางบริษัทสามารถปฏิเสทการจองห้องได้ หากพบเนื้อหาอันเป็นเท็จ
5. หากเกิดกรณีตามข้อ 4. ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินจอง
6. หากผู้จองยกเลิกการจอง ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินจอง
ฉันกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและได้อ่านหมายเหตุด้านบนเข้าใจแล้ว จึงขอจองห้องนี้
รายละเอียดที่กรอกด้านบนถูกต้องและครบถ้วนดีแล้ว
ใช่ ฉันต้องการจองห้องนี้

PAGE TOP