ประกาศ

27/12/2018 未分類

สำหรับการหยุดปีใหม่ของทางบริษัทเรา

ทางบริษัทเราของแสดงความขอบคุณต่อทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเรามาอย่างต่อเนื่อง
เราขอแจ้งให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับวันหยุดปีใหม่ของเรา

วันหยุดปีใหม่ของทางบริษัท
เริ่มตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 จนถึงวัน พฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ.2562

ทางเราขอขอบคุณทุกๆท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความสนับสนุนและกำลังใจต่างๆมาอย่างต่อเนื่องตลอดปี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและกำลังใจที่ดีอย่างนี้จากทุกๆท่านต่อไป และทางเราจะทำหน้าที่ๆได้นับมอบหมายและคงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันให้ดีที่สุด

ขอบคุณสำหรับปีที่ผ่านมา ขออวยพรให้ทุกๆท่านมีความสุขและประสบผลสำเร็จในปีถัดไป

PAGE TOP